Livsviktigt med en geotekniker inför grundläggande arbete

Har ni redan anlitat en geotekniker för att komma vidare med planeringen på projektet? Om ni inte har det, så se till att kontakta en geotekniker på en gång.

Det verkar kanske som ett lätt projekt. Marken verkar jämn och helt perfekt för ett bygge. Men verkligheten är sällan så som den ser ut från första anblick. Det är därför ni behöver en geotekniker, för att se till så att ni verkligen får den ni är ute efter, och att bygget blir hållbart och säkert. Det finns flera olika företag som gör geotekniska undersökningar. Ett exempel är Sitowise.

Att göra en geoteknisk undersökning för att se till så att allting kan konstrueras på ett säkert sätt är bara en anledning till att anlita en geotekniker. En annan stor anledning är att det kommer att spara er både tid och pengar, eftersom ni får en mer detaljerad utvärdering. Det kan hjälpa er att välja rätt material till grunden.

Geotekniker har många kunskaper

När ni anlitar en geotekniker med många års erfarenhet och kvalifikationer så kommer ni att kunna få hjälp med flera olika saker. Som att göra riskanalyser och att mäta grundvattennivån. Det är viktigt att hålla koll på grundvattennivån av många olika anledningar. Som när ni ska gräva en brunn och behöver veta hur långt ni ska borra.
Grundvattennivån kan också vandra emellanåt, och det är bra att veta hur stor risken är för det där ni ska bygga. Som sagt, med en geotekniker till hjälp så kommer ni inte att behöva planera om grundläggande projekt, och det gör att ni sparar mycket pengar och tid.