Vibrationsmätning mäter vibrationer i samband med sprängning

Vibrationsmätning kan man använda sig av för att få reda på hur mycket marken påverkas vid sprängning och pålning samt både vid schaktning och packning.

Vibrationsmätning är bra när man har aktiviteter som gör att det kan bli störningar i marken. Genom att mäta hur starka vibrationer det blir kan man säkerställa att projektet blir möjligt att genomföra. Ingen vill ju att marken ska ge vika inför de vibrationer den utsätts för, och då är dessa mätningar bra att ha.

Tack och lov kan vibrationsmätning ge en överblick över hur alla slags oljud från markarbeten kommer att påverka omgivningen. Det kan skapa en trygghet att veta hur mycket vibrationer man kan räkna med, speciellt om du är fastighetsägare som har ett visst ansvar för dina boende.

Vet man på förhand om vad man kan vänta sig blir det heller inga obehagliga överraskningar. Allt som har med ett bygge att göra påverkar ju omgivningen. När det gäller spontning och schaktning blir det lite liv i luckan för att inte tala om när det ska sprängas. Då är det hörselkåpor som gäller för att lugna hörseln.

Vibrationsmätning kan ge en indikation på kroppens besvär

Det finns en del skador som kan uppstå om kroppen utsätts för mycket vibrationer. Dessa besvär kan leda till bestående komplikationer. Den plats i kroppen som utsätts mest för dessa besvär är i första hand ländryggen, tätt följd av smärtor i nacke och skuldra. Även leder, senfästen och muskelfästen kan ta en del stryk av vibrationer.

Upprepade stötar har en tydlig förmåga att irritera diskarna som sitter i ryggen och är kopplade till kotpelaren. Smärtorna som kan uppstå i samband med besvär i skuldrorna och nacken visar sig ofta i form av strålande smärta i ben och även i armar.

Vibrationer är helt och hållet rena svängningsrörelser. Det är vad som uppstår vid vanlig överföring av energi. Vid vibrationsmätning mäter man svängningarna och hur långt de har förmågan att fortplantas. Det här beror på flera olika faktorer. Man vet till exempel att det kan bli väldigt kraftiga vibrationer när tunga tåg passerar ett område med lös jord, som lera. Mer information hittar du på: vibrationsmätningar.se