Brandisolering räddar liv

En brandisolering skyddar bärande konstruktioner och saktar ner brandförloppet. På så vis ger den både brandkåren och de som vistas i byggnaden viktig tid. 

Brandisolering saktar ner brandförloppet och förhindrar att farliga rökgaser sprider sig i fastigheten. Den är många gånger livsavgörande och ger människor den extra tid de behöver för att hinna ta sig ut ur fastigheten innan det är för sent. Men brandisolering ger även brandkåren extra tid vilket gör att de får en chans att begränsa skadorna.

Som fastighetsägare måste man regelbundet se över brandisoleringen och säkerställa att den är intakt. Det räcker med att man drar ett nytt rör eller flyttar en vägg för att brandisoleringen ska försämras. Ska man renovera eller bygga nytt är det därför viktigt att man tar hjälp av ett företag som är experter på brandisolering. 

Olika typer av brandisolering

När man brandisolerat brukar man använda sig av stenull. Det tål höga temperaturer utan att påverkas nämnvärt. Beroende på vilken typ av fastighet och lokal det är kan man även komplettera med brandisolerande färg på väggarna och olika typer av fogning. Brandisolering sker vanligtvis när man bygger nytt men man kan även med god effekt brandisolera äldre fastigheter och hus.

Vill man ha hjälp med brandisolering eller göra en besiktning och kontroll av en fastighet ska man ta hjälp av ett auktoriserat företag som brandisolering.nu. Som privatperson kan man använda sig av rotavdraget på den del som utgör själva arbetskostnaden. Efter utförd brandisolering får man ett protokoll som detaljerat beskriver vad som har gjorts.

Livsviktigt med en geotekniker inför grundläggande arbete

Har ni redan anlitat en geotekniker för att komma vidare med planeringen på projektet? Om ni inte har det, så se till att kontakta en geotekniker på en gång.

Det verkar kanske som ett lätt projekt. Marken verkar jämn och helt perfekt för ett bygge. Men verkligheten är sällan så som den ser ut från första anblick. Det är därför ni behöver en geotekniker, för att se till så att ni verkligen får den ni är ute efter, och att bygget blir hållbart och säkert. Det finns flera olika företag som gör geotekniska undersökningar. Ett exempel är Sitowise.

Att göra en geoteknisk undersökning för att se till så att allting kan konstrueras på ett säkert sätt är bara en anledning till att anlita en geotekniker. En annan stor anledning är att det kommer att spara er både tid och pengar, eftersom ni får en mer detaljerad utvärdering. Det kan hjälpa er att välja rätt material till grunden.

Geotekniker har många kunskaper

När ni anlitar en geotekniker med många års erfarenhet och kvalifikationer så kommer ni att kunna få hjälp med flera olika saker. Som att göra riskanalyser och att mäta grundvattennivån. Det är viktigt att hålla koll på grundvattennivån av många olika anledningar. Som när ni ska gräva en brunn och behöver veta hur långt ni ska borra.
Grundvattennivån kan också vandra emellanåt, och det är bra att veta hur stor risken är för det där ni ska bygga. Som sagt, med en geotekniker till hjälp så kommer ni inte att behöva planera om grundläggande projekt, och det gör att ni sparar mycket pengar och tid.