Vibrationsmätning mäter vibrationer i samband med sprängning

Vibrationsmätning kan man använda sig av för att få reda på hur mycket marken påverkas vid sprängning och pålning samt både vid schaktning och packning.

Vibrationsmätning är bra när man har aktiviteter som gör att det kan bli störningar i marken. Genom att mäta hur starka vibrationer det blir kan man säkerställa att projektet blir möjligt att genomföra. Ingen vill ju att marken ska ge vika inför de vibrationer den utsätts för, och då är dessa mätningar bra att ha.

Tack och lov kan vibrationsmätning ge en överblick över hur alla slags oljud från markarbeten kommer att påverka omgivningen. Det kan skapa en trygghet att veta hur mycket vibrationer man kan räkna med, speciellt om du är fastighetsägare som har ett visst ansvar för dina boende.

Vet man på förhand om vad man kan vänta sig blir det heller inga obehagliga överraskningar. Allt som har med ett bygge att göra påverkar ju omgivningen. När det gäller spontning och schaktning blir det lite liv i luckan för att inte tala om när det ska sprängas. Då är det hörselkåpor som gäller för att lugna hörseln.

Vibrationsmätning kan ge en indikation på kroppens besvär

Det finns en del skador som kan uppstå om kroppen utsätts för mycket vibrationer. Dessa besvär kan leda till bestående komplikationer. Den plats i kroppen som utsätts mest för dessa besvär är i första hand ländryggen, tätt följd av smärtor i nacke och skuldra. Även leder, senfästen och muskelfästen kan ta en del stryk av vibrationer.

Upprepade stötar har en tydlig förmåga att irritera diskarna som sitter i ryggen och är kopplade till kotpelaren. Smärtorna som kan uppstå i samband med besvär i skuldrorna och nacken visar sig ofta i form av strålande smärta i ben och även i armar.

Vibrationer är helt och hållet rena svängningsrörelser. Det är vad som uppstår vid vanlig överföring av energi. Vid vibrationsmätning mäter man svängningarna och hur långt de har förmågan att fortplantas. Det här beror på flera olika faktorer. Man vet till exempel att det kan bli väldigt kraftiga vibrationer när tunga tåg passerar ett område med lös jord, som lera. Mer information hittar du på: vibrationsmätningar.se

Livsviktigt med en geotekniker inför grundläggande arbete

Har ni redan anlitat en geotekniker för att komma vidare med planeringen på projektet? Om ni inte har det, så se till att kontakta en geotekniker på en gång.

Det verkar kanske som ett lätt projekt. Marken verkar jämn och helt perfekt för ett bygge. Men verkligheten är sällan så som den ser ut från första anblick. Det är därför ni behöver en geotekniker, för att se till så att ni verkligen får den ni är ute efter, och att bygget blir hållbart och säkert. Det finns flera olika företag som gör geotekniska undersökningar. Ett exempel är Sitowise.

Att göra en geoteknisk undersökning för att se till så att allting kan konstrueras på ett säkert sätt är bara en anledning till att anlita en geotekniker. En annan stor anledning är att det kommer att spara er både tid och pengar, eftersom ni får en mer detaljerad utvärdering. Det kan hjälpa er att välja rätt material till grunden.

Geotekniker har många kunskaper

När ni anlitar en geotekniker med många års erfarenhet och kvalifikationer så kommer ni att kunna få hjälp med flera olika saker. Som att göra riskanalyser och att mäta grundvattennivån. Det är viktigt att hålla koll på grundvattennivån av många olika anledningar. Som när ni ska gräva en brunn och behöver veta hur långt ni ska borra.
Grundvattennivån kan också vandra emellanåt, och det är bra att veta hur stor risken är för det där ni ska bygga. Som sagt, med en geotekniker till hjälp så kommer ni inte att behöva planera om grundläggande projekt, och det gör att ni sparar mycket pengar och tid.