Betonghåltagning i Karlstad som lönar sig på lång sikt

Att brott inte lönar sig i längden fick några företagsamma herrar erfara när de utförde avancerad men kortsiktig betonghåltagning långt ifrån Karlstad.

År 1992 hade de kommit på den perfekta bankkuppen. Ingen skulle komma till skada, riskerna var minimala och utdelningen skulle bli enorm. Det som krävdes var ordentlig utrustning, noggrann planering och en hel del tålamod. Man hade nämligen upptäckt att under taket på köpcentret i Alby utanför Stockholm fanns en betongplatta. Under plattan låg Gotabankens kassavalv. Genomfördes kuppen en helg så skulle man ha gott om tid att borra sig igenom plattan och länsa kassavalvet.

Man stal en 2,5 meter hög pelarborr och annan utrustning från ett företag som arbetar med betonghåltagning i Karlstad. Kuppen genomfördes och lyckades eftersom bevakningsföretaget inte kunde lokalisera vad som utlöste larmet och därför inte vidtog tillräckliga åtgärder. Bytet blev närmare 30 miljoner i guld och kontanter. Även om kuppen genomfördes av skickliga yrkesbrottslingar så gick det som det brukar. De åkte fast till slut.

Men ärlig betonghåltagning är en helt annan sak

Vad kuppen visade på var emellertid hur effektiv betonghåltagning är. Brottslingarna lyckades borra sig igenom en armerad betongplatta och skapa ett så stort hål att de lyckades ta sig ner i valvet. Eftersom de inte var utbildade och erfarna i att borra i betong tog det dem ett dygn att forcera plattan. Anlitar man en seriös och ärlig aktör så går det fortare.

Det finns många tillfällen när ärlig betonghåltagning behövs. Ärlig betonghåltagning görs exempelvis när man behöver dra nya ledningar eller rör i en byggnad. Men det kan också vara att man vill skapa en ny dörröppning eller borra hål mellan två våningsplan för att installera en trappa. Professionell betonghåltagning leder till framgång och lönsamhet ur ett långsiktigt perspektiv.