Automatiska dörrar som förenklar och skapar trygghet

Automatiska dörrar kan underlätta på flera sätt, både för den som äger fastigheten och för de som kan behöva tillträde till den. Säkerhet är ett nyckelord.

Begreppet automatiska dörrar kan ha mer än en betydelse, beroende på vilka preferenser man har. Om man tänker på dörrar som öppnas automatiskt när man närmar sig dem, är det en typ av automatisk dörr. Om man istället tänker på en dörr som öppnas när man uppvisar ett passerkort, kan det också vara en automatisk dörr.

Det handlar enkelt uttryckt om en typ av dörr som inte är manuell, det vill säga en dörr som man själv inte behöver öppna genom att vrida om en nyckel, trycka ner ett handtag eller knuffa upp den. Vilken typ av dörr som kan vara intressant för ens egen fastighet kommer att behandlas i nästa stycke.

Vilken typ av automatisk dörr man ska välja

Anledningar till att man vill installera automatiska dörrar kan vara flera – man kan vilja underlätta för personer med fysiska funktionshinder, likväl som för äldre individer och personer med exempelvis barnvagnar. Att installera automatiska dörrar kan också vara fördelaktigt ur ett mer säkerhetsrelaterat perspektiv.

För att man ska vara säker på att man hittar en leverantör av automatiska dörrar som man trivs med, bör man sätta av lite tid för att undersöka vilka alternativ som finns på marknaden. Har man särskilda önskemål som man vill kunna tillgodose, är det en bra förutsättning att den leverantör man anlitar kan uppfylla dessa önskemål.