Brandisolering räddar liv

En brandisolering skyddar bärande konstruktioner och saktar ner brandförloppet. På så vis ger den både brandkåren och de som vistas i byggnaden viktig tid. 

Brandisolering saktar ner brandförloppet och förhindrar att farliga rökgaser sprider sig i fastigheten. Den är många gånger livsavgörande och ger människor den extra tid de behöver för att hinna ta sig ut ur fastigheten innan det är för sent. Men brandisolering ger även brandkåren extra tid vilket gör att de får en chans att begränsa skadorna.

Som fastighetsägare måste man regelbundet se över brandisoleringen och säkerställa att den är intakt. Det räcker med att man drar ett nytt rör eller flyttar en vägg för att brandisoleringen ska försämras. Ska man renovera eller bygga nytt är det därför viktigt att man tar hjälp av ett företag som är experter på brandisolering. 

Olika typer av brandisolering

När man brandisolerat brukar man använda sig av stenull. Det tål höga temperaturer utan att påverkas nämnvärt. Beroende på vilken typ av fastighet och lokal det är kan man även komplettera med brandisolerande färg på väggarna och olika typer av fogning. Brandisolering sker vanligtvis när man bygger nytt men man kan även med god effekt brandisolera äldre fastigheter och hus.

Vill man ha hjälp med brandisolering eller göra en besiktning och kontroll av en fastighet ska man ta hjälp av ett auktoriserat företag som brandisolering.nu. Som privatperson kan man använda sig av rotavdraget på den del som utgör själva arbetskostnaden. Efter utförd brandisolering får man ett protokoll som detaljerat beskriver vad som har gjorts.