Trädfällning Värmdö – ta det säkra före det osäkra 

Träd har en förmåga att växa sig större. Detta innebär att exempelvis utsikten kan skymmas och att träden i fråga också kan börja komma farligt nära exempelvis ett hus, en väg eller någonting annat. Dessutom kan träden i fråga bli sjuka och genom detta tappa kraft – en kraftig storm kan då medföra stora faror. Trädfällning är därigenom både nödvändigt och viktigt. 

Har du ett, eller flera, träd som du vill ska fällas på Värmdö så är detta ingenting du själv ska ge dig i kast med. Professionell trädfällning på Värmdö finns – och du bör ta den hjälpen. 

Vanligt med trädfällning på Värmdö 

Trädfällning på Värmdö är vanligt. Detta sett till att det A) finns mycket skog i området och B) det sker en stor inflyttning och där nya tomter hela tiden förbereds. En trädfällning innebär alltid stora faror. De krafter som sätts i spel kan skada både människor och egendom – och minsta fel kan innebära en katastrof. 

Tyvärr så ser man ofta att privatpersoner själva tar hand om en trädfällning på Värmdö och med detta kommer också stora risker. Det är inte bara att plocka fram en motorsåg, såga ett snitt och sedan se att trädet faller i den riktning man önskar. 

Säker trädfällning bygger på en riskbedömning 

Tvärtom: en trädfällning – en lyckad sådan – är alltid frukten av kunskap, erfarenhet och en riskbedömning där allt från trädets storlek, placering, väder och vind inkluderas i ekvationen. 

I vissa fall – i synnerhet inom tätbebyggelse – så kan man heller inte fälla ett träd rakt upp och ner. Där sker istället en trädfällning genom sektions-kapning. Vilket innebär att företaget inom trädfällning på Värmdö kapat trädet i mindre delar och där man genom detta också minimerar riskerna. Väljer man att kapa trädet från roten så är risken uppenbar att trädet faller mot ett hus, mot grannens bil – eller mot en människa. 

Ser man till priset för en professionell trädfällning på Värmdö så handlar det inte om några extrema summor. Dessutom är tjänsten numera också inkluderad i Rut-avdraget och därmed kan du som privatperson också dra av halva kostnaden för arbetet.