Man kan få hjälp med asbestsanering i Stockholm

Ja, det kan ju bli kris om man upptäcker att det under den fina träpanelen sitter gamla eternitplattor som måste tas bort av ett företag som utför professionell asbestsanering i Stockholm.

Det syns inte alltid var den hälsofarliga asbesten gömmer sig. Materialet användes flitigt på 50-, 60- och början av 70-talet eftersom det hade så många bra egenskaper. Asbest kunde användas som brandskydd, rörfog eller som komponent i fogmassor. För yttertak och husfasader blev det ett underhållsfritt alternativ. Så upptäckte man att asbesten bestod av små avlånga fibrer som kunde tränga in i människans luftvägar och orsaka allvarliga, livslånga sjukdomar. Materialet förbjöds och den asbest som finns måste saneras av företag som är utbildade och utrustade för asbestsanering.

Särskild utrustning och skyddskläder behövs vid asbestsanering

Endast auktoriserade företag får utföra asbestsanering i Stockholm åt andra. Det krävs kunnande och speciell utrustning eftersom det lösgörs ett flyktigt damm när man arbetar med materialet. Byggnader måste kläs in för att dammet inte ska sprida sig. Alla som arbetar med saneringen måste ha heltäckande kläder och allt som används ska köras iväg till deponi. Det är lättare att åtgärda synlig asbest men att hitta materialet när det är dolt i en rörfog kan vara svårare och då måste man få hjälp av specialister. Skulle en rörmokare komma och hitta asbest i rören blir arbetet uppskjutet tills saneringen är gjord. Att vända sig till företag som är auktoriserade och kvalitetssäkrade innebär att man får hjälp med att hitta, sanera och forsla bort det farliga materialet.