Vikten av sköta poolfiltret

Att ha pool hemma innebär inte bara avkoppling. Det är viktigt att se till att vattnet hålls rent genom användning och skötsel av poolfilter och kemikalier.

Att skaffa egen pool hemma i trädgården är något som har ökat i popularitet. En del gör dock missen att inte tillräckligt noga undersöka vilket jobb det är att sköta en pool och hur mycket omkringutrustning som behövs. Att ha tillräckligt varmt vatten för att det ska vara njutbart att bada är en aspekt. Mycket annat handlar om att hålla vattnet rent, så att det är hygieniskt och inte känns ofräscht.

Det finns två grundprinciper för att hålla en pool ren: undvik att den blir nedsmutsad och se till att ha bra reningssystem. Det första uppnår man genom att använda poolskydd och att alltid duscha av sig innan man badar. Vad gäller det andra så är det ofta mer komplicerat än så.

Det finns nämligen ett flertal olika varianter på reningssystem för pooler. Det behövs dessutom både kemisk och mekanisk rening. Den kemiska reningen innefattar sådant som klorerande medel och kemikalier för att hålla rätt pH-värde och hårdhet, med mera. Med korrekt utförd mekanisk rening minskas dock behovet av kemisk rening.

Poolfilter behöver underhållas

Det viktigaste att ha för en bra mekanisk rening är ett effektivt poolfilter. Det hjälper till att hålla vattnet kristallklart och fritt från smuts och bakterier. Ett vanligt paket för mekanisk poolrengöring innehåller lövhåv, poolborste, ytvattenrenare, bottensug, sandfilter med filtermedium, pump och rördelar.

Pumpen och sandfiltret ska vara dimensionerade för hur stor poolen är, alltså hur många kubikmeter vatten den innehåller. Själva poolfiltret kan bestå av en glasfibertank som fylls med sand eller annat filtermedium. Poolfiltret bör regelbundet kontrolleras och rengöras för att säkerställa optimal filtrering och för att undvika att smuts samlas i filtret. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för rengöringen av filtret.

Om du har ett sandfilter ska du vara extra försiktig med hanteringen av sanden eftersom inandning av sanddamm kan vara skadligt för hälsan. Använd därför alltid andningsmask vid sandbyte. Om du är osäker på hur du ska hantera ditt poolfilter eller om du har frågor kring säkerheten kring dess användning, kontakta en professionell pooltekniker för råd och hjälp.