Industrigolv som är hållbart

För att få ett hållbart och bra golv är det viktigt att välja rätt golv efter förutsättningar och utmaningar. Som när ett industrigolv ska väljas och läggas.

Det finns en anledning till att det oftast ligger olika typer av golv i olika rum och lokaler. Ett furugolv i ett badrum kommer snabbt bli fuktskadat och ett klinkergolv i ett sovrum kan bli hårt och kallt för bara fötter.

Därför talar man också om speciella golv som finns i lokaler med mycket speciella förutsättningar och utmaningar. Som exempelvis de golv som läggs in som industrigolv. Det vill säga golv som ska tåla allt möjligt som de mer vanliga bostadsgolven inte kommer hålla för. Eller som i så fall skulle kräva ett helt annat underhåll än vad en industri kan och vill utföra.

Val av industrigolv

Det som kallas för ett industrigolv är oftast ett golv som är gjutet på plats. Och oftast är det gjutna golvet även det golv som tål höga eller låga temperaturer, samt är enkelt att spola av vid rengöring. Dessutom är det golv som tål att maskiner och olika fordon kör på dem, för exempelvis avlastning eller förflyttningar.

Hur ett industrigolv väljs beror just på vilka utmaningar det kommer ha och hur det ska rengöras. Men det finns även en hel del egna önskemål som går att lägga in, vid valet av ett industrigolv. Därför händer det att det går att hitta lokaler med asfaltgolv eller klinkergolv, samt andra lite mer ovanliga golv.

Du kan läsa mer om industrigolv på denna sida: https://www.industrigolv.net/