Kolfiberförstärkning – ny metod med stora fördelar 

Att en byggnad byter karaktär i takt med tiden är inte ovanligt att se. Det som från början var en biograf kan komma att bli en butik, den ursprungliga skolan kan bli lägenheter och exempelvis en större industrilokal kan komma att förvandlas till en padelhall. 

I många fall så handlar det också om att en lokal kan komma att behöva bli större. Ser man till exempelvis ett parkeringsgarage så kan ytterligare en våning bli nödvändigt att addera. Dessa typer av förändringar och ingrepp är ingenting som sker i en handvändning, men det är numera en process som blivit betydligt enklare – och billigare. 

En kolfiberförstärkning ökar bärigheten

Genom kolfiberförstärkning så slipper man ändra befintliga installationer i form av exempelvis rör, ledningar och ventilation – och man slipper också ändra form, takhöjder och exempelvis frigång. 

Dessutom så innebär en kolfiberförstärkning också att arbetet kan intensifieras och ske på ett effektivare sätt. Kolfiber bär en låg vikt, det är lätt att arbeta med – men ger, trots detta, en hållbarhet av absolut högsta klass. 

Oavsett om det handlar om att bygga till ytterligare en våning, om att förstärka exempelvis en bro eller om att förstärka bärigheten i en äldre byggnad, fastighet eller lokal så är en kolfiberförstärkning den moderna lösningen som visat sig ge en överlägsen effekt. 

Kontakta rätt partner för en kolfiberförstärkning 

Vi nämnde ovan att en kolfiberförstärkning innebär en enklare resa från start till mål i samband med att man vill förändra en byggnad – eller öka bärigheten i en sådan. Det handlar emellertid fortfarande om ett arbete och om en unik kunskap som kräver specialister. 

Det är således viktigt att man väljer rätt partner i denna fråga och att man ser till att det företag som ska utföra arbetet har den vana, kunskap och erfarenhet som krävs. Var noga med att kolla certifikat, var noga med att se över vilken partner de använder sig av för att ta fram kolfiberförstärkning och se alltid till att det finns referenser och goda vitsord från tidigare projekt.

 En kolfiberförstärkning är ett överlägset komplement till byggmaterialets armering, men det måste också utföras av rätt företag. Var noga innan ni väljer.